karn menu gł przesuwne drewniane tapety menu gł

rolety menu gł

karnisze metalowe karnisze przesuwne karnisze drewniane tapety rolety
Dostawa tylko 22,00 zł    Zamówienia od 299 zł wysyłamy GRATIS
slajd1slajd2slajd3slajd4
Zaloguj się
Kategorie
Twój koszyk jest pusty
Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś
poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.
Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej
zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać
zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA
OD UMOWY
Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Sklep gardidekor.pl, HMM Herbeć Małgorzata, Działosza 34, 56-500 Syców) o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z
RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
Macie Państwo po wykryciu wady prawo:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.
W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.
Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres
(Sklep gardidekor.pl, HMM Herbeć Małgorzata, Działosza 34, 56-500 Syców) a jeżeli dostarczenie
rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
Koszty wymiany lub naprawy ponosimy, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została
zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku
od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia
stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu
wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta
termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam
rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed
upływem tego terminu.
Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od
momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia
w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym
i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa
uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc
informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów
z nami.
Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: biuro@gardidekor.pl

Wydrukuj

HMM Herbeć Małgorzata Market
telefon: 501 661 463, e-mail: biuro@gardidekor.pl
ul. Działosza 34, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie
NIP: 9111405874